A až Zet RNDr. Petr Čížek - vrty, studny, hydrogeologie

A až Zet RNDr. Petr Čížek - studny vrty hydrogeologie

Záruka na vodu

Mnoho firem poskytujících "záruku na vodu" v jejích podmínkách uvádí, že je splněna, když do vrtu nastoupá voda a proto si uvědomte, že  voda se stáhne do každé díry do země,  která zasahuje pod hladinu okolní podzemní vody a že pro funkci studny je podstatné, za jak dlouho tam zase znovu nateče, když jí vyčerpáte. "Záruku na vodu" nabízejí nejčastěji vrtaři s velmi jednoduchým vybavením, kteří po provedení vrtu jeho vydatnost většinou ani nezjišťují. Mnohé z těchto firem se brání reklamaci, že fakturovaly větší hloubku vrtu než je skutečná, tvrzením, že spodní část vrtu spadla. Doporučujeme si od nich vyžádat návrh smlouvy vždycky předem a ne teprve když přijedou na pozemek. Musíte mít čas si ji pořádně přečíst a ujistit se, že Vám podmínky jejich "záruky na vodu" ve skutečnosti neznemožní reklamovat vrt, který byl už od počátku z hydrogeologických, geotechnických, anebo stavebně konstrukčních důvodů nepoužitelný. Podle §646 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se na vrtané studny vztahuje stavební záruka 3 roky. Teprve od června 2010 musí být podle článku 5.3.2.1 závazné ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody každá vrtaná studna vystrojena zárubnicí, která zajistí stabilitu objektu po celou dobu jeho životnosti. Studna vyvrtaná po červnu 2010 a deklarovaná jako trvalá stavba, se tedy nesmí zavalit a pokud se to stane, je možné tuto závadu reklamovat i po uplynutí tříletého období. 

Na špatnou kvalitu vody, anebo na malou vydatnost studny  se tříletá stavební záruka vztahuje pouze v případě, když je způsobí stavební závada.  Vrtaři ani hydrogeologové nejsou  podzemními instalatéry, kteří by k Vám mohli kvalitní podzemní vodu dovést a proto riziko, že do vrtu nepřiteče z horniny dostatečné množství podzemní vody, anebo že nemá potřebnou kvalitu, nese stavebník. Předběžný hydrogeologický posudek může jenom kvalifikovaně usoudit, jak hluboký a jak konstruovaný musí vrt  být a kde by měl být situován, protože skutečným hydrogeologickým průzkumem schopným zjistit, zda je na pozemku možné zřídit zdroj podzemní vody a jaká je její kvalita, jsou teprve vrtné práce, čerpací zkoušky a laboratorní rozbory vzorků vody. Vydatnost studny se dá stanovit pouze dostatečně dlouhou čerpací zkouškou. Je přímo úměrná snížení hladiny vody oproti klidovému stavu  a pokud je při čerpání hladina udržována stále stejně hluboko pod jeho úrovní, tak vydatnost vrtu s časem klesá - napřed rychle a pak čím dál pomaleji, až se po několika týdnech ustálí na nějaké hodnotě. Předpovědi proutkařů o vydatnosti budoucího vrtu jsou tedy naprosto scestné. Za provozní vydatnost domovní vrtané studny lze většinou považovat již čerpané množství, změřené po 24 hodinách nepřetržitého čerpání při hladině, udržované po celou tu dobu ve stálé hloubce pod terénem, asi 1 až 2 m nad horním okrajem vtokových otvorů zárubnice vrtu. Nic jiného žádná vyspělá technika nikde na světě neumí.

Firmy disponující výkonnými zeměvrtnými soupravami "záruku na vodu" obvykle neinzerují ani neposkytují. Jejich náklady na vrtání  jsou příliš velké a protože často vrtají i ve velmi rizikových poměrech, musely by podmínky takové záruky pro každou jednotlivou zakázku  přesně definovat a to by celou akci ještě více prodražilo. Zjevně negativní vrt většinou není vystrojován, ale zlikvidován a pokud se jedná o zcela neočekávaný případ a ne o zjevně rizikový pozemek, bývají za takto zlikvidovaný vrt fakturovány jenom režijní náklady (například místo 2000.- Kč/m jenom  800.- Kč/m). 

Chcete se nás na něco zeptat ?

Odpověď na svou otázku možná najdete v našich dřívějších odpovědích   zde .

K zaslání upřesňujícího dotazu stačí klepnout na  info@studny.info  ! 

Pro návrat na původní menu klikni zde !